lv en


ŽŪRIJAS NOLIKUMS.

1.LMDA reitinga sacensības tiesā LMDA subjektiem piederīgi licenzēti tiesneši.*

2. Uz LMDA tiesneša licenci pretendē LMDA subjektu deleģētie pārstāvji.*

3.Statuss-stažieris,3.līmenis,2.līmenis,1.līmenis,Starptautiskā licenze.

4.Derīgums:teritorija-Latvija, termiņš - beztermiņa, ar noteikumu, ka

*gada laikā ir tiesāts vismaz divos oficiālajos LMDA pasākumos un izieti vieni LMDA rīkotie kvalifikācijas uzturēšanas- paaugstināšanas kursi,abi ar attiecīgu ierakstu tiesneša grāmatiņā.

*no sertifikāta izsniegšanas datuma, vai kalendārā

gada laikā.

5.Žūrējums tiek ieskaitīts tikai oficiālajos LMDA pasākumos.

6.Ja ir nepieciešams, tiesnesis drīkst būt žūrijā arī tajos pasākumos,kuros pats dejo, ar nosacījumu, ka tiesā tās kategorijas un vecumu grupas, kurās pats nedejo .

7.Trešo un otro līmeni drīkst saņemt no 16 gadu vecuma, pirmo līmeni no 21gada.(Stažieris-sēž aiz žūrijas, mācās, aizpilda blankas; un pēc tam viņu vērtē.)

8. Katram tiesnesim ir jābūt LMDA tiesneša grāmatiņai.

25.04.2008. LMDA

*- no 01.06.2008.


Lejupielādēt: ŽŪRIJAS NOLIKUMS-2.doc
Copyright © LMDA 2007