lv en


Tehnika:
Dejotāju (konkrētā stila) izpildījuma tehnika, precīzums, kustību pabeigtības, punktētas kustības, stingras kustības, ļenganas roku kustības, kāju darbība, pozīcijas, spēks, atdeve, garša, ekspresija,
ritma izjūta, stila izjūta, sinhronums duetos un grupās, tehniku dažādība, tehniku sarežģītība, kustību atbilstība vecumam.
Kompozīcija:
SOLO - DUO: Pārvietošanās telpā, kā mainās stāvi, interesants kustību salikums (horeogrāfija), vai ir roku kustības, muzikalitāte, vai zina secību?
GRUPAS: Zīmējumu maiņa, kompozīcijas tēls (ideja vai sižets), kopējā horeogrāfija, kompozīcijas attīstības dinamika. Kompozīcijas nosaukums - tā attaisnojums. Muzikalitāte.
Kompozīcijas tehniku dažādība, to adekvāts pielietojums (nevis salieku dejā visu ko zinu)
Oriģinalitāte, kustību efekts, mūsdienīgums, pārsteiguma efekts, lakonisms.
Imidžs:
Tērps, tērpa atbilstība vecumam, mūzikas atbilstība vecumam, kustību ētiskums un atbilstība vecumam,
make - ups, uznāciens, klanīšanās, aizgājiens, kontakts ar skatītājiem, drošums, pārliecības pakāpe, prikoli, interesantums, seja, ekspresija, grupas kopības izjūta, grupas pārliecības pakāpe, pasniegšanas prasme (uzvedība)
Ja dejo veco deju - samazina atzīmi par imidžu, plaģiāts - ja dejo svešu kompozīciju - samazina atzīmi par imidžu ne kompozīciju RISKANTS variants - tehniskā un galvenā tiesnešu darbs)
Emocionalitāte (pārliecība, ekspresija, enerģiskums, dzīvesprieks, atraktīvums, pievilcīgums)
Skatuves kultūra, sporta ētika (laukuma kultūra)
Fonogrammas kvalitāte un gatavība startam.
Šoviskums:
Emocionālais, vizuālais un ārešķīgais priekšnesuma vērtējums.

 

 

E.V.

 


Copyright © LMDA 2007